รายละเอียดข่าวสำนักอำนวยการ

เกณฑ์ตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา
Created by host on 11/11/2558 1:10:41

เกณฑ์ตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา


เกณฑ์ตัดสินคุณภาพผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาprint
rating
  Comments