รายละเอียดข่าว

การรายงานตัวเลือกสถานศึกษา ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ราย
Created by host on 11/11/2558 1:42:55


การรายงานตัวเลือกสถานศึกษา ผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 3 ราย

print
rating
  Comments