รายละเอียดข่าว

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 21,801.55 ตารางเมตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 21,801.55 ตารางเมตรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
Created by ppadmin on 3/9/2558 16:21:30


ประการประกวดราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติงาน อาคารปฏิบัติการ และอาคารหอพัก พื้นที่ 21,801.55 ตารางเมตร สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ประกาศ ประกวดราคา.pdf

2.เอกสารประกวดราคา จ้างทำความสะอาด

3.รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.pdf

4.สัญญาจ้างทำความสะอาด.pdf

5.หลักประกันการเสนอราคา.pdf

6.หลักประกันสัญญา.pdf

7.บทนิยาม.pdf

8.บัญชีเอกสารส่วนที่ 1และ 2.pdf

print