รายละเอียดข่าว

คุณลักษณ์เฉพาะการจัดซื้อพื้นยกสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร อาคาร 4 (OECF) ชั้น 4 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ปร

คุณลักษณ์เฉพาะการจัดซื้อพื้นยกสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร อาคาร 4 (OECF) ชั้น 4 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ปร
Created by ppadmin on 3/9/2558 9:37:10

   คุณลักษณ์เฉพาะการจัดซื้อพื้นยกสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร อาคาร 4 (OECF) ชั้น 4 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


    คุณลักษณ์เฉพาะการจัดซื้อพื้นยกสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ขนาดพื้นที่ 250 ตารางเมตร อาคาร 4 (OECF) ชั้น 4 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558print