รายละเอียดข่าว

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุฝึก

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุฝึก
Created by ppadmin on 30/7/2556 17:00:02

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุฝึก


1. สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ (ครั้งที่ 2) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

2. สอบราคาซื้อวัสดุฝึกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

3. สอบราคาซื้อวัสดุฝึกช่างเครื่องกล

print