หนองบัวลำภู

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดหนองบัวลำภู

1.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ที่อยู่:102 หมู่ 3  ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์: 0-4231-2753

โทรสาร:0-4231-2754

Website:http://www.nbtc.ac.th/

Email:dovrlamphu@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ที่อยู่: 142 หมู่ 10 บ้านศรีวิชัย  ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์: 0-4235-3732,0-4253-3696

โทรสาร:0-4235-3732

Website: http://www.sbr.ac.th

Email:sbr@sbr.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์