สุรินทร์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสุรินทร์

1.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ที่อยู่:346 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์: 0-4451-1190

โทรสาร:0-4451-3790

Website:http://www.surintech.ac.th/

Email:surintech10@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ที่อยู่:426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์: 0-4451-1191

โทรสาร:0-4451-2697

Website:http://www.srvc.ac.th

Email:surinvc_3200@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ที่อยู่:778 หมู่ 20 บ้านหนองโดงพัฒนา ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์: 0-4451-4414

โทรสาร:0-4451-9343

Website:http://www.srpoly.ac.th/

Email: eonstudio@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

4.วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ที่อยู่:405 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120

โทรศัพท์: 0-4459-1223

โทรสาร:0-4459-1226,0-4459-1769

Website:http://www.thatum.ac.th/

Email: 1906.teera@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ที่อยู่:49 หมู่7 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

โทรศัพท์: 0-4457-1639

โทรสาร:0-4457-1110

Website:http://www.sangkhaicec.ac.th/

Email:saraban06@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส.การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6.วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ

ที่อยู่:20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110

โทรศัพท์: 0-4456-0120

โทรสาร:0-4456-0489

Website:http://www.spicc.ac.th/

Email:sikhorap@Thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล

7.วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ที่อยู่:221 หมู่ 5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

โทรศัพท์: 0-4455-6085

โทรสาร:0-4455-6085

Website: http://www.prasat.ac.th

Email:psc@surin.net

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี เกษตรศาสตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

8.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

ที่อยู่:-

โทรศัพท์:-

โทรสาร:-

Website: -

Email:-

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช.-
 • ระดับ ปวส. -