สมุทรสาคร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดสมุทรสาคร

1.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ที่อยู่:927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 0-3441-1248

โทรสาร:0-3441-1185

Website:http://www.skntc.ac.th/

Email:sakorn_tc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การต่อเรือ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ประมงทะเล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ที่อยู่:1/1 หมู่ 3 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท์: 0-3485-3817 ต่อ 101

โทรสาร:0-3485-3817 ต่อ 103

Website:http://www.bvc7.com/

Email: vicp6@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

ที่อยู่: 1/2 หมู่1 ต.ดอนไก่ตี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทรศัพท์: 0-3441-1239

โทรสาร:0-3447-1239

Website: http://www.skfc.ac.th

Email: sk_fc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -