ลำปาง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดลำปาง

1.วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ที่อยู่: 15 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ยอ.เมือง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์: 0-5422-3006, 0-5421-7106

โทรสาร: 0-5422-4426

Website: http://www.lampangtc.ac.th/

E-mail : สฟทยฟืเะแ.ยสฟื๑เทฟรสใแนท

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ที่อยู่: 272 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์: 0-5421-7101, 0-5422-8024

โทรสาร: 0-5422-3058

Website: http://www.lampangvc.ac.th/

E-mail : lampangvc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

ที่อยู่: 551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทรศัพท์: 0-5422-1198

โทรสาร: 0-5422-5147

Website: http://www.lampangpoly.ac.th/

E-mail : sarabunlptc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง

4.วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

ที่อยู่: 429 หมู่ 2 ถ.นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

โทรศัพท์: 0-5428-2266

โทรสาร: 0-5428-2213

Website: http://www.kiec.ac.th/

E-mail : stp_suttpong@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

5.วิทยาลัยการอาชีพเถิน

ที่อยู่: 147 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160

โทรศัพท์: 0-5429-2701

โทรสาร: 0-5429-3040

Website: www.thoen.ac.th

E-mail : thoenvocation@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

6.วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ที่อยู่: 393 หมู่ 11 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220

โทรศัพท์: 0-5433-0737

โทรสาร: 0-5433-0737

Website: www.egtechma.ac.th

E-mail : eg-tech@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. -

8.วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่มฟ้า

ที่อยู่: ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่มฟ้า จ.ลำปาง 52220

โทรศัพท์: รอข้อมูล

โทรสาร: รอข้อมูล

Website:รอข้อมูล

E-mail :รอข้อมูล

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • รอข้อมูล
 • รอข้อมูล