พังงา

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดพังงา

1.วิทยาลัยเทคนิคพังงา

ที่อยู่: 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000

โทรศัพท์: 0-7641-2077, 0-7641-3582

โทรสาร: 0-7641-2045,0-7641-1577

Website: http://www.phct.ac.th/

E-mail : info@pntc.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

ที่อยู่: 43 หมู่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130

โทรศัพท์: 0-7649-6451

โทรสาร: 0-7649-6528

Website: http://www.kaset-phangnga.ac.th/

E-mail : png_atc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ เทคโนโลยีสมุนไพร พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร

3.วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ที่อยู่: 170 หมู่ 9 ถ.ชายทะเล ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120

โทรศัพท์ (ผอ.) : 0-7657-1123,0-7643-2280,0-7657-1123

โทรสาร: 0-7643-2280,0-7657-1123

Website: http://www.tapc.moe.go.th

E-mail : Takuapacollege@chaiyo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและโภชนาการ
  • ระดับ ปวส. การตลาด การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมการต่อเรือ

4.วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

ที่อยู่: 41 หมู่ 6 ถ.ตะกั่วป่า-พังงา ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

โทรศัพท์: 0-7645-5085

โทรสาร: 0-7645-5085

Website: http://www.aicec.ac.th

E-mail : aoluk_krabi@aicec.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การบัญชี การโรงแรม