ปัตตานี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดปัตตานี

1.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

ที่อยู่: 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์: 0-7333-5913

โทรสาร: 0-7333-1853

Website: http://www.technictani.ac.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีสารสนเทศ โยธา

2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ที่อยู่: 59 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

โทรศัพท์: 0-7335-7320, 0-7335-7373

โทรสาร: 0-7335-7320

Website: http://www.kptc.ac.th/

E-mail : kptc2010@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

3.วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ที่อยู่: 10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์: 0-7333-6185, 0-7333-3000

โทรสาร: 0-7333-6185

Website: http://www.arpt.moe.go.th/

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ

4.วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (ชื่อเดิม วิทยาลัยประมงปัตตานี)

ที่อยู่: หมู่ 2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

โทรศัพท์: 0-7333-0390

โทรสาร: 0-7333-0391

Website: http://www.pfcollege.com/

E-mail : pattanifish_college@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ แปรรูปสัตว์น้ำ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5.วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

ที่อยู่: 10 ถ.วัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

โทรศัพท์: 0-7333-3011,0-7333-6183

โทรสาร: 0-7333-6183

Website: www.ptnicec.ac.th

E-mail : piacec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง  เทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี

6.วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

ที่อยู่: 329 ถ.สายบุรี-ปะนาเระ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110

โทรศัพท์: 0-7341-9515-6

โทรสาร: 0-7341-9517

Website: www.Sbicec.ac.th

E-mail : Sbicec.@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. -
 • ระดับ ปวส. -