ประจวบคิรีขันธุ์

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่: 310 ถ.สละชีพ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทรศัพท์: 0-3261-1130

โทรสาร: 0-3260-1588

Website: http://www.pktc.ac.th/

E-mail : prachuap_ptc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ที่อยู่: 3/63 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์: 0-3252-0500, 0-3252-0481

โทรสาร: 0-3252-0481

Website: http://www.home.kkwind.ac.th

E-mail : kkwind@kkwind.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไฟฟ้ากำลัง

3.วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ที่อยู่: 101 หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230

โทรศัพท์: 0-3255-7323

โทรสาร: 0-3255-7102

Website: http://www.bspc.ac.th

E-mail : bspc.ac.th@@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม

4.วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี

ที่อยู่: 99 หมู่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์: 0-3262-3056 

โทรสาร: 0-3262-2273

Website: http://pranicec.ac.th

E-mail : Pranvic1@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล