นนทบุรี

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดนนทบุรี

วิทยาลัยการเทคนิคนนทบุรี

(ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย)

ที่อยู่: 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

โทรศัพท์: 0-2985-5050, 0-2985-5111

โทรสาร: 0-2985-5050, 0-2985-5111 ต่อ 111

Website: http://www.technicnon.ac.th

Email: technicnon_13@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
  • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การ