ตรัง

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดตรัง

1.วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ที่อยู่: 69 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์: 0-7522-5297

โทรสาร: 0-7521-8196

Website: www.technictrang.ac.th

E-mail : technictrang01@windowalive.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การพิมพ์ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

ที่อยู่: 99 หมู่ 7 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92190

โทรศัพท์: 0-7528-4152-3

โทรสาร: 0-7528-4152, 0-7528-4039

Website: http://www.kasettrang.ac.th/

E-mail : kasettrang@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เกษตรศาสตร์ พณิชยการ อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ

3.วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

ที่อยู่: 123 หมู่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์: 0-7521-3426-7, 0-7521-3149

โทรสาร: 0-7521-3427

Website: http://www.tpc.moe.go.th

E-mail : trang-polytechnic@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. -

4.วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ที่อยู่: 70 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทรศัพท์: 0-7550-1068, 0-7550-1069

โทรสาร: 0-7550-1068

Website: http://www.tic.ac.th

E-mail : k-trang@tic.ac.th 

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ คอมพิวเตอร์ธุรกิ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต  ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิก 

5.วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

ที่อยู่: 23 หมู่ 2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130

โทรศัพท์: 0-7527-1495

โทรสาร: 0-7527-2049

Website: http://www.huaiyot.ac.th/

E-mail :  huaiyot_icec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

6.วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ที่อยู่: ถ.ตรัง-สตูล ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120

โทรศัพท์: 0-7528-8594

โทรสาร: 0-7528-8594

Website: www.palian.ac.th

E-mail : webmaster@palian.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เครื่องกล

7.วิทยาลัยการอาชีพกันตัง

ที่อยู่: 122 หมู่ 3 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110

โทรศัพท์: 0-7520-7865

โทรสาร: 0-7520-7865

Website: http://www.kantang.ac.th

E-mail : kantangcollege@thaimail.com, knicec.vec@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง