กรุงเทพมหานคร

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

ที่อยู่: 67 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510x

โทรศัพท์: (ประชาสัมพันธ์) 0-2517-5134, 0-2517-2041

โทรสาร: 0-2517-2046

Website: http://www.minburi.ac.th/

Email: jira_ac@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การพิมพ์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

2.วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร

ที่อยู่: 73 หมู่ 18 กม.7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์: 0-2346-6940-41,44-45

โทรสาร: 02-346-6940,43,45

Website: ktcm2536@hotmail.com

E-mail : www.ktcm.ac.th

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง

3.วิทยาลัยพณิชยการบางนา

ที่อยู่: 57/471 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: 0-2393-7292, 0-2393-2615 ,0-2393-2616, 0-2361-2901-2, 0-2361-2990, 0-2361-2918

โทรสาร: 0-2393-0614

Website: http://www.bncc.th.ac.th

E-mail :  bangna_bncc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ  ภาษาต่างประเทศ
 • ระดับ ปวส. การบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก  การจัดการโลจิสติกส์  ภาษาต่างประเทศ

4.วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ที่อยู่: 467 ซ.รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 0-2314-5401, 0-2319-2100

โทรสาร: 0-2319-3616

Website: http://www.intrachai.ac.th/

E-mail : intrachai_icc@hotmail.com, intrachai_icc@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ

ที่อยู่: 507/2 ถนนสาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 0-2286-9712-3

โทรสาร: 0-2286-9713

Website: http://www.eamlaor.moe.go.th/

E-mail : eamlaor_2002@thaimail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ

6.วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ที่อยู่: 11 ซอยเลียบคลองสอง19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์: 0-2914-3172-3

โทรสาร: 0-2914-3172-3 ต่อ 114

Website: http://www.bcbat.ac.th/

E-mail : bcbat@lemononline.com, bcbat_bkk@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

7.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

ที่อยู่: 89 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: 0-2376-0062-3

โทรสาร: 0-2376-0062-3 ต่อ 109

Website: http://www.artsbkk.ac.th/

E-mail : artsbkk@thaimail.com, artsbkk@lemononline.com, artsbkk89@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การออกแบบ การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง วิจิตรศิลป์

8.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ที่อยู่: 286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทรศัพท์: 0-2223-1069, 0-2223-2276

โทรสาร: 0-2223-2578, 0-2223-1069, 0-2223-2276 ต่อ 104

Website: http://www.bpc.ac.th/

E-mail : sarabanbpc@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9.วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ที่อยู่: 474/2 ถนนสี่พระยา วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 0-2236-1312, 0-2236-1245

โทรสาร: 0-2233-2252

Website: http://www.spy.ac.th/

E-mail : SPC_sarabun@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม เสริมสวย
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป เทคโนโลยีความงาม

10.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

ที่อยู่: 11/11 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 3 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์: 0-2944-4343, 0-2944-4344, 0-2944 4085

โทรสาร: 0-2519-3603, 0-2944-2672

Website:  http://www.nwm.ac.th/

E-mail : admin@nwm.ac.th โทร 087415 1649

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ พณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี) เทคโนโลยีโทรคมนาคม, ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คหกรรมศาสตร์ บัญชี

11.วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ที่อยู่: 66 หมู่ 8 ร่วมพัฒนา ซอย 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์: 0-2988-7739

โทรสาร: 0-2988-7990

Website: http://www.knice.net/

E-mail : nongjok@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์

12.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

ที่อยู่: 19 ซ.เอกชัย116  ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์: 0-2415-0503, 0-2415-4666

โทรสาร: 0-2415-4666, 0-2415-0503, 0-2416-0144

Website: http://www.rajasit.ac.th/

E-mail : rajasit@se-ed.net

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคสถาปัตยกรรม ไฟฟ้ากำลัง ภาษาต่างประเทศธุรกิจ เมคคาทรอนิกส์

13.วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ที่อยู่: 425 ถนนสรงประภา 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์: 0-2565-5277-9, 

โทรสาร: 0-2565-5277-9 ต่อ 133

Website: http://www.technicdon.ac.th

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. การก่อสร้าง
 • ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

14.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

ที่อยู่: 332 ซ.วัดเทพนารี จรัญสนิทวงศ์68 เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700

โทรศัพท์: 0-2424-1944  02-437-5512 

โทรสาร: 0-2437-5371 02437-5521 

Website: http://www.nlpoly.com

E-mail : nlpoly2515@gmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. ศิลปกรรม
 • ระดับ ปวส. เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง

15.วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ที่อยู่: 939 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์: 0-2467-0571, 0-2467-1974, 0-2467-5079, 0-2467-5179, 0-2467-5138

โทรสาร: 0-2457-9727

Website: http://www.panitthon.ac.th

E-mail :  panitthon2012@gmail.com, tcc_webmaster@thaimail.com, slb_tcc@yahoo.com, sutichai2003@lemononline.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

16.วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

ที่อยู่: 314 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์: 0-2427-3399

โทรสาร: 0-2427-5066

Website: http://www.chetupon.ac.th/

E-mail : Chetupon2500@Gmail.com ,bangkok_18@yahoo.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. พณิชยการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

17.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ที่อยู่: 377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์: 0-2222-1786, 0-2222-1888

โทรสาร: 0-2225-9781

Website: http://www.swbvc.ac.th/

E-mail : saowabha_college@hotmail.com, reg_swb@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและบริการ การออกแบบ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ

18.วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ที่อยู่: 868 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 0-2412-3411, 0-2412-6285, 0-2418-4146

โทรสาร: 0-2412-3486

Website: http://www.thonburi.ac.th/

E-mail : salabanthon@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
 • ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ

19.วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

ที่อยู่: 159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์: 0-2437-5371, 0-2437-5512, 0-2438-1133

โทรสาร: 0-2437-5371 ต่อ 128

Website: http://www.tpc.ac.th/

E-mail : http://www.tpc.ac.th/tpc.htm

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง

20.วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

ที่อยู่: 76 ซอยระนอง2 ต.นครไชยศรี ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์: 0-2241-1317

โทรสาร: 0-2241-3648

Website: http://www.dstc.ac.th

E-mail : -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

 • ระดับ ปวช. เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 • ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป