บึงกาฬ

สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดบึงกาฬ
สถานศึกษาในสังกัด สอศ. ในจังหวัดบึงกาฬ

1.วิทยาลัยการอาชีพเซกา

ที่อยู่: 99 หมู่ 4 ถ.เซกา-อากาศอำนวย ต.ซาง อ.เซกา จ.บังกาฬ 43150

โทรศัพท์: 0-4248-9555,0-4248-9600

โทรสาร:0-4248-9600

Website: www.sekaicec.ac.th

Email: seka_icec@hotmail.com

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช. -
  • ระดับ ปวส. -

2.วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ที่อยู่: 101 ถ.แสนประเสริฐ-นาป่าน ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140

โทรศัพท์: 0-4249-1579

โทรสาร:0-4249-1579

Website:http://202.143.171.227

Email: -

ระดับการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอน

  • ระดับ ปวช.-
  • ระดับ ปวส.-