ข่าวประชาสัมพันธ์

สอศ. จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และ อ.เชียงดาว ร่วมสร้างโร...

ความร่วมมือ : นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายจรูญ  ชูลาภ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ...

อวด-ดีอาชีวะ : พลังความคิดสร้างสรรค์ # 2

      ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เป็น ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อวด-ดีอาชีวะ” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง...

"ทวิศึกษา" #อมก๋อยวิทยา

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ทปษ.ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานประชุมติดตาม และตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกั...
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หนังสือถึงวิทยาลัยภาครัฐ

พ.ค.08 อาชีวะ เปิดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา หวังสร้างทักษะชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด
Created by SuperUser Account on 8/5/2555 16:47:00

กองทัพไทย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา “พัฒนาศักยภาพใส่ใจสังค...
Read More..

พ.ค.10 สัมมนาแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมเบี่ยงเบน
Created by SuperUser Account on 10/5/2555 16:49:00

นายศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ครูฝ่ายปกครอง และครูที...
Read More..

มี.ค.23 ถวายความรู้วิชาชีพแก่สามเณร 46 รูป
Created by SuperUser Account on 23/3/2555 18:15:00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดสอนวิชาชีพระยะสั้นถวายส...
Read More..

มี.ค.01 บริการฟรี ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
Created by SuperUser Account on 1/3/2555 14:26:00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
Read More..

พ.ค.04 นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการ สอศ.
Created by SuperUser Account on 4/5/2555 11:28:00

ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ  นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหา...
Read More..

หนังสือถึงวิทยาลัยเอกชน

พ.ค.08 อาชีวะ เปิดสัมมนาเครือข่ายนักศึกษา หวังสร้างทักษะชีวิตปลอดภัยจากยาเสพติด
Created by SuperUser Account on 8/5/2555 16:47:00

กองทัพไทย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา “พัฒนาศักยภาพใส่ใจสังค...
Read More..

พ.ค.10 สัมมนาแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง และพฤติกรรมเบี่ยงเบน
Created by SuperUser Account on 10/5/2555 16:49:00

นายศักดา  คงเพชร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ครูฝ่ายปกครอง และครูที...
Read More..

มี.ค.23 ถวายความรู้วิชาชีพแก่สามเณร 46 รูป
Created by SuperUser Account on 23/3/2555 18:15:00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดสอนวิชาชีพระยะสั้นถวายส...
Read More..

มี.ค.01 บริการฟรี ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
Created by SuperUser Account on 1/3/2555 14:26:00

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
Read More..

พ.ค.04 นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการ สอศ.
Created by SuperUser Account on 4/5/2555 11:28:00

ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ  นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหา...
Read More..