โครงการอาชีวะอาสา

คลิ๊กที่นี่เพื่อรายงานเข้าสู่ระบบ

 http:// vecrsa.vec.go.th

ตรวจรถก่อนใข้ปลัดภัยแน่นอน

                        ที่ตั้งศูนย์สงกรานต์โครงการอาชีวะอาสา "ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย" เทศกาลสงกรานต์ 2558

                         ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 9 - 15 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 00.30 ดาวน์โหลดศูนย์ที่ตั้ง