ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 TitleSizeModified Date
Presentation เรื่อง "“อาชีวะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย” โดย เลขาธิการ กอศ. (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์) 2.98 MB10/9/2558
Presentation เรื่อง "ยุทธศาสตร์การปฏิรูปอาชีวศึกษา โดย เลขาธิการ กอศ. (นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)700.00 KB4/6/2558
คู่มือแนวปฏิบัติ Roi-et Model(1-2)15.19 MB26/3/2558
คู่มือแนวปฏิบัติ Roi-et Model (1-1)14.22 MB26/3/2558
ขอรับข้อมูลสนับสนุนทางด้านการศึกษา11.63 MB31/3/2557
แบบสอบถามข้อมูลการเปิดปิดของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา663.17 KB18/2/2556
แบบรายงานจำนวนผู้ออกกลางคันและห้องเรียน‏2.92 MB18/2/2556
ตัวอย่าง Certificate7.98 MB2/10/2555
ไวนิลสถาบันการอาชีวศึกษา4.11 MB12/7/2555
แบบฟอร์มการเดินทางต่างประเทศ(แบบใหม่)36.00 KB2/10/2555
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ1.35 MB20/6/2555
ดาวน์โหลดไวนิลรณรงค์ยาเสพติดUnknown20/6/2555
ดาวน์โหลดไวนิล V-NET1.46 MB14/5/2555
ดาวน์โหลดแบนเนอร์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2554Unknown14/5/2555