รายละเอียดข่าว

ถวายความรู้วิชาชีพแก่สามเณร 46 รูป

ถวายความรู้วิชาชีพแก่สามเณร 46 รูป
Created by host on 23/3/2555 18:16:38

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดสอนวิชาชีพระยะสั้นถวายสามเณร สร้างเกราะป้องกันปัญหาสังคมและครอบครัว


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความร่วมมือแก่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดสอนวิชาชีพระยะสั้นถวายสามเณร สร้างเกราะป้องกันปัญหาสังคมและครอบครัว

ภาพข่าว

นายสุรัตน์ จั่นแย้ม ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวในพิธีกิจกรรมเพื่อให้โอกาสทางวิชาชีพแก่สามเณร โดยสื่บเนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้จัดให้มีการบรรพชาสามเณรจำนวน 46 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี  และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพ จึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้แก่สามเณร โดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 3 วิทยาลัยได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สอนวิชาชีพสานตระกร้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา สอนการวาดภาพเบื้องต้น และงานปั้น และวิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง  สอนวิชาชีพการซ่อมจักรยานยนต์  รถจักรยาน ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการทำมุ้งลวด

ิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2555  เวลา 12.00 - 16.30น.   ณ วัดดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้สามเณร    ทั้ง  46  รูป    เกิดความสนใจในด้านวิชาชีพ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นให้ห่างไกลยาเสพติด และไม่ก่อให้เกิดปัญหาของสังคมหรือปัญหาครอบครัวในอนาคต

กลุ่มประชาสัมพันธ์
4 พฤษจิกายน  2555


print