รายละเอียดข่าว

นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการ สอศ.

นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยเข้าพบเลขาธิการ สอศ.
Created by host on 27/4/2555 11:33:29

ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ  นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าพบ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ สร้างโอกาสในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพตอนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ภาพข่าว

ดร.อินทร์ จันทร์เจริญ  นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เข้าพบ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายสมบัติ  แสงสว่างสัจกุล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ สร้างโอกาสในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา  เพื่อผลิตกำลังคนสายวิชาชีพตอนสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มประชาสัมพันธ์
4 พฤษภาคม  2555


print