รายละเอียดข่าว

สอศ. จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และ อ.เชียงดาว ร่วมสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่บ้านถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สอศ. จับมือวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และ อ.เชียงดาว ร่วมสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่บ้านถ้ำเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
Created by host on 9/11/2558 0:18:10

ความร่วมมือ : นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายจรูญ  ชูลาภ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และนายวิจิตร  หลังสัน นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ บ้านถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ บ้านถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่     

               นายวณิชย์  อ่วมศรี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นแนวคิดของการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านถ้ำเชียงดาว เกิดมาจากการมองเห็นว่า ต้นไม้เป็นแหล่งกำเนิดน้ำไหลรวมกันเป็นห้วยแม่น้ำในพื้นที่บ้านถ้ำ มีลำน้ำที่ไหลออกมาจากโพรงใต้ภูเขาบริเวณถ้ำเชียงดาว และบริเวณใกล้เคียงไหลรวมกันเป็นแม่น้ำผ่านโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร จึงได้คิดนำพลังงานซึ่งเกิดจากการไหลของปริมาณน้ำจำนวนมากมาใช้ประโยชน์นำมาขับวงล้อ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แล้วนำมาใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และชุมชนบ้านถ้ำ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันจัดสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ขนาด 100 กิโลวัตต์ โดยอาศัยน้ำจากแหล่งธรรมชาติจากถ้ำเชียงดาวนำมาเป็นพลังขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับวัดถ้ำเชียงดาว โรงเรียนบ้านถ้ำและประปาหมู่บ้าน เป็นการผลิตพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและความสมดุลทางธรรมชาติ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้  ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีจิตอาสาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจนฝึกคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมต่อไป                                                                                                                  กลุ่มประชาสัมพันธ์
                                                                                                                 6 พฤศจิกายน 2558

print