รายละเอียดข่าว

อวด-ดีอาชีวะ : พลังความคิดสร้างสรรค์ # 2

อวด-ดีอาชีวะ : พลังความคิดสร้างสรรค์ # 2
Created by host on 9/11/2558 0:11:34

      ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็น ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อวด-ดีอาชีวะ” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในหัวเรื่อง กระบวนการผลิตและแก้ไขชิ้นงานภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา สร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทย โดยมีผลงานภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น ส่งเข้าประกวดรวมจำนวน 73 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกรวม 21 ผลงาน


ดร.อกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็น ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อวด-ดีอาชีวะ” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ในหัวเรื่อง กระบวนการผลิตและแก้ไขชิ้นงานภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา สร้างความเปลี่ยนแปลงสู่สังคมไทย โดยมีผลงานภาพยนตร์สั้น/สารคดีสั้น ส่งเข้าประกวดรวมจำนวน 73 ผลงาน และผ่านการคัดเลือกรวม 21 ผลงาน

โดยทีมคณะครู และนักเรียน จำนวน 21 ทีม จะได้เรียนรู้ผ่านฐานการเรียนรู้ เรื่องข้อมูล ครีเอทีฟ การเล่าเรื่อง/เขียนบท การถ่ายทำภาพ งานพิธีกร นักแสดงนำ การตัดต่อและการลำดับภาพ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และการนำเสนอผลงาน ฯลฯ

  สำหรับผลงานที่เข้ารอบ 21 ทีม ในโครงการอวด-ดีอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) ประเภทคนช่างสร้างชาติ จำนวน 4 ทีม ได้แก่ 1. “สุดยอดช่างน๊อต” วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี 2.” I’m bikers dream” วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จังหวัดสระบุรี 3.”ช่างปั้น” วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ 4. “สร้างบ้านให้น้อง” วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น (2) ประเภทอาชีวะเปลี่ยนชีวิต จำนวน 7 ทีม ได้แก่ 1.”อาชีวชน” วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2. “ซา-ลา-มัส : MON-TA-KAN” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี 3. “อาชีวะเปลี่ยนชีวิต” วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง 4. “อาชีวะเปลี่ยนชีวิต(ทีมดตะนอย)” วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จังหวัดเลย 5. “อาชีวะเปลี่ยนชีวิต” วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 6. “ปั่นเพื่อเปลี่ยนชีวิต” วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กรุงเทพมหานคร และ7. “คอมกราฟธน” วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กรุงเทพมหานคร (3) ประเภทสุดยอดนวัตกรรม จำนวน 5 ทีม ได้แก่ 1. “สุดยอดนวัตกรรม” วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2.“หุ่นยนต์กู้ระเบิด” วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 3 “เครื่องล้างไข่เค็ม” วิทยาลัยการอาชีพไชยา” จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4. “ม่วง..เพื่อชีวิต” วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ 5 “โรตีกรอบ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี และ(4) ประเภทสุดยอดฝีมือ จำนวน 5 ทีม ได้แก่ 1. “ไชน่าเวิลด์” วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2. “ไอ่ต๊ะ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย 3. “สุดยอดฝีมือสร้างชาติ” วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จังหวัดนครนายก 4. “บทพูดสุดยอดฝีมือ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และ 5. “สุดยอดฝีมือ (ทีมปลาดาว) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จังหวัดเลย

             ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                                                  กลุ่มประชาสัมพันธ์ /  6 พฤศจิกายน 2558

print