รายละเอียดข่าว

"ทวิศึกษา" #อมก๋อยวิทยา

"ทวิศึกษา" #อมก๋อยวิทยา
Created by host on 8/11/2558 23:55:57

นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ทปษ.ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานประชุมติดตาม และตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับนายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต34 นายจิรายุ ยองเพชร ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผอ.โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และคณะครู ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ร้านกาแฟของหนูเชิดชูคุณธรรม ห้องเรียนขนมอบ การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักปลอดสารพิษ โรงฝึกงานช่างยนต์ ช่างทำมุ้งลวด ช่างเดินสายไฟฟ้า โรงเลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้อ บ่อแก๊สชีวภาพช่างเสริมสวยและการแต่งหน้า ฯลฯ         นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ทปษ.ด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ เป็นประธานประชุมติดตาม และตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับนายสิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34  นายจิรายุ ยองเพชร ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย  นายมนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผอ.โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และคณะครู ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ร้านกาแฟของหนูเชิดชูคุณธรรม ห้องเรียนขนมอบ การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักปลอดสารพิษ โรงฝึกงานช่างยนต์ ช่างทำมุ้งลวด ช่างเดินสายไฟฟ้า โรงเลี้ยงไก่ไข่-ไก่เนื้อ บ่อแก๊สชีวภาพช่างเสริมสวยและการแต่งหน้า ฯลฯ

กลุ่มประชาสัมพันธ์  / 4 พฤศจิกายน 2558

print