รายละเอียดข่าว

บริการฟรี ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน

บริการฟรี ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน อาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน
Created by host on 5/4/2555 14:26:53

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ภาพประกอบ 

รายละเอียดเพื่อเติม...

print